Noe av trenden med å bygge/bo kompakt er en reaksjon på høye boligpriser. For å skape de beste muligheter for alle å realisere en egen boligdrøm har vi flere leveringsløsninger eller pakker.

Mulige leveringsløsninger:

 • Pakke 1: Søknadstegninger
  Godkjente søknadstegninger i 1:100 format (A4 pdf). Vi kan også tegne inn bygget på tomtekart til bruk i byggesøknad (se priser).
 • Pakke 2: Detaljtegninger + søknadstegninger
  Søknadstegninger i 1:100 format (A4 pdf) + målsatte tegninger i 1:50 (A3/A4 pdf) med detaljbeskrivelser av spesielle konstruksjonselementer.
 • Pakke 3: Byggesett (kommer) + detaljtegninger + søknadstegninger
  Få overnevnte + byggesett med alle nødvendige materialer for å utføre byggeprosessen (inkl. dører og vinduer). El., VVS og ventilasjon kommer i tillegg. Denne løsningen er spesielt aktuell for selvbyggere.
 • Pakke 4: Råbygg (kommer)
  Få ferdig oppsatt tett bygg med delvis oppsatt/ubehandlede overflater, og med eller uten tekniske installasjoner.
 • Pakke 5: Nøkkelferdig (kommer)
  Få ferdig bolig klar til møblering med behandlede overflater og tekniske installasjoner etter nærmere spesifisert avtale. Dette kan også inkludere miljøtiltak som solceller, solfanger, varmepumpe, m.m.

 • Kartinntegning:
  Vi tegner inn boligen på tomtekart til bruk i søknadprosessen. Her kan det også utarbeides mindre tomteplaner for flere bygg på samme eiendom/område.
 • Byggesøknad: (kommer)
  Vi leverer søknadstegninger av bolig, kartinntegning, utfylling av søknadspapirer og står som ansvarlig søker.