SmåBo AS designer og utvikler modulbaserte småboliger, som hus og hytter, inntil 100kvm. For oss er det et mål med funksjonell design og at alle skal kunne bygge og bo i en liten bolig. Derfor er alle våre modeller designet med overbygget inngangsparti og er Tilgjengelig Bolig etter TEK17 – og kan derfor brukes av alle. I tillegg leveres modellene som byggesett med tanke på selvbyggere eller effektiv oppsetting for byggefirma.
Vi ser det også som viktig å bruke norske produsenter og lokale håndverkere.


SmåBo AS bygger på over 30 års erfaring fra tegning av nybygg, tilbygg og opptegning av arealplaner og har et tett samarbeid med flere byggmestre i og rundt Bergen og gamle Hordaland.
Starten for SmåBo var et ønske om å designe en kompakt studentbolig med Tilgjengelig utforming. Dette førte til det første designet som i dag er blitt SmåFjord 34, som kanskje er Norges minste 2-roms helårsbolig med livsløpsstandard og Tilgjengelig utforming etter TEK17.
Praktiske hensyn og et ønske om at alle skal kunne velge en SmåBo-lig er bakgrunn for at våre modeller har overbygget inngangsparti og er Tilgjengelig utformet . Dette gjør SmåBo til et gunstig og varig valg som studentbolig, eldrebolig, sosialbolig, singelbolig, etablererbolig m.m.

Et tett samarbeid med leverandørbedrifter av og interesse for solenergiprodukter som solceller og solfangere, gjør det også naturlig å tilpasse produkter rundt dette. Alle bygg blir derfor tiltenkt for bruk av denne teknologien allerede i planleggingsfasen.

Vi ønsker å støtte deg som selvbygger og norsk teknologi, produksjon og arbeidsplasser, og foretrekker derfor norske produkter / produsenter. Alle modellene er derfor tenkt oppsatt som selvbygger og/eller av lokale håndverkere for oppsetting og tekniske installasjoner. Vi planlegger med standard innredning for kjøkken og bad, noe som gjør det enkelt å holde seg til kjente produkter og kvaliteter, og ikke spesialtilpassede løsninger.

Vi ønsker at alle skal finne et bygg som kan passe inn på tomten du har tilgjengelig, så se gjennom våre forslag i Boligkatalogen for å finne en passende modell eller for å få inspirasjon, eller kontakt med oss for å få tegnet opp din egen idé.