At SmåBo ønsker å ta miljøansvar og være en del av en bærekraftig utvikling er naturlig og helt nødvendig. Vi ønsker ikke at dette skal være en klisjé, men ta faktiske grep og være vårt ansvar bevisst.

Det er flere måter å tenke miljø og kvalitet på når en bygger en ny bolig. Kvalitet i alt fra planlegging, byggeprosess og byggematerialer er gode miljøtiltak en vil ha igjen for i hele byggets levetid.
Selv om en liten bolig i seg selv har et naturlig lavere miljøavtrykk, ser vi flere områder som er viktige for å gjennomføre en helhetlig miljøsatsing.

  • Gjennomtenkt plassering på, og tilpasning til en tomt vil gi minst mulig inngripen i landskapet og det beste bo-/lokalmiljøet.
  • Naturlige byggematerialer gir et lavt miljø-/karbonfotavtrykk gjennom byggets levetid.
  • Bruk av klimanøytrale og/eller gjenvinnbare materialer, materialer produsert av gjenvunnet materiale eller produkter produsert av avfallmateriale.
  • Standardiserte byggeelementer gir mindre avfall og bedre kvalitetskontroll.
  • Innendørs produksjon av elementer eller precut gir bedre kontroll på arbeidsmiljø og avfallshåndtering.
  • Bygg i elementer eller precut gir kortere tid på å få tett bygg og mindre eksponering for klima med alle de fordeler det gir.
  • Lavemitterende byggematerialer som gir et best mulig innemiljø.
  • Universell utforming gir tilgang til flere brukere og bedre bokvalitet.

God isolasjon i gulv, tak, vegger og vinduer, og en konstruksjonen er som vindtett er viktige passive energitiltak, mens høy gjenvinningsgrad for ventilasjonsystem og varmepumpe, samt solcellepanel og solfanger er gode aktive energitiltak.
Passive og aktive energisparetiltak vil sammen med utvendig og innvendig produktkvalitet, funksjonalitet og design være med på å gjøre bruken av bygget mer miljøvennlig og øke bokvaliteten for brukerne.


Å tenke og planlegge for miljø og kvalitet er enkelt.