Vårt langstrakte land består av fjell og vidder, fjorder og daler – og er inspirasjon til navnene til våre kompakte og kreative boligidéer.
Hus-/hyttemodellene er delt opp i fire grupper etter størrelse.

Alle modellene er designet etter kravene i TEK17. Universell utforming er viktig for oss, og derfor er de fleste modellene designet for brukere med spesielle behov.

Alle modellene har en basis konstruksjon som går igjen enten det er for helårsbolig eller fritidsbolig/hytte. Forskjellen er ofte synlige fordi det gjerne er mulig med mer vindusflater for en hytte enn en helårsbolig.
Noen modeller kan tilpasses/leveres tilpasset med flere forskjellige uttrykk i takkonstruksjonen som saltak, pulttak eller flatt tak som alternativer.


SmåFjell

Hus og hytter fra 75 til til 100 kvm BRA

SmåVidde

Hus og hytter fra 50 til 75 kvm BRA


3-rom, 1-4 personer, universell utforming, hems

SmåFjord

Hus og hytter fra 25 til 50 kvm BRA


2-rom, 1-2 personer, universell utforming

SmåDal

Hytter og pod’s opp til 25 kvm BRA


Fritidsbolig med 1 rom og hems