bo smått og godt

Kommer

Nye modeller på vei vil vises her

kommer

SmåBo Konsept

SmåBo Selvbygger

Vi vil opprette et forum hvor dere selvbyggere av SmåBo boliger kan dele kunnskap og erfaringer, og ha direkte kontakt med SmåBo' designere, og være med å skape fremtidige modeller.

Bo Hele Livet

Å Bo Hele Livet er når boligen er tilpasset å bo i hele livet.
Da vil boligen passe for alt fra unge som ønsker å etablere seg med egen bolig, til seniorer som ønsker en enkel og overkommelig bolig å leve i.

Seniorbolig / Etablererbolig

Seniorbolig blir gjerne etatablert i klynger for bare seniorer, med egne aktivitetshus og spesielle regler for å knytte seg til.
Etablererboliger gir gjerne muligheten for å bygge på og øke arealet etterhvert som familiens behov øker.

SmåBo Folkefinans

SmåBo ønsker å etablere en Folkefinansiering og bygge ut SmåBo enkeltboliger og boligfelt.
Her vil vi tilby alle å investere i bygging av SmåBo modeller - og samtidig investere i fremtiden for både unge og eldre.

Copyright © 2020-2022 SmåBo ®
SmåBo AS