bo smått og godt

Leveranse

Byggesett

Byggesett består av en komplett materialliste fra precut bærende konstruksjon, og alt en trenger for å sette opp et tett isolert bygg (fra støpt såle), samt utforing, isolasjon og innvendige plater til vegger og tak.
Utvendig tak er som standard levert med shingel.

Oppsatt Bygg

Et Oppsatt Bygg er byggesett ferdig oppsatt, ferdig utvendig og inn til innvendige plater – klar for tekniske installasjoner. 
Innvendige lettvegger og plater m.m. leveres løst som ved byggesett.

Nøkkelferdig

En nøkkelferdig leveranse er ferdig Oppsatt Bygg inklusiv nødvendige materiell og installasjoner fra rørlegger, elektriker, ventilasjon (for helårsbolig) m.m. , med ferdig monterte baderom- og kjøkkeninnredning.

Overflater (gulv, vegg og tak) leveres ferdig etter egen liste for hver modell / etter nærmere avtale med kunde.

Hvitevarer er også inkludert her om ikke annet avtales.

Standard leveringsbeskrivelse

Her kommer oversikt over generell / standard leveransebeskrivelse med innholdsoversikt for konstruksjon og innhold i bolig.

.S

SmåBo AS
Salhusvegen 55
5131 Nyborg

Nyhetsbrev

Copyright © 2020-2022 SmåBo ®
SmåBo AS