bo smått og godt

Leveranse

Nedenfor viser vi kort hvilke valg av leveringer vi gir.

Våre byggesett/modeller er klargjort for å plasseres på isolert betongplate, men de fleste modeller kan også leveres med tregulv for plassering på ringmur eller søyler.
Utvendig kledning er dobbelfalset liggende eller rektangulær stående (tømmermannspanel) – tak leveres med shingel.
Arbeider på oppsatt/nøkkelferdig bygg, innredning og tekniske installasjoner utføres fortrinnsvis av lokale håndverkere.

Det finnes mange alternativer for tak og vegg som vi kan tilpasse ditt ønske. Kontakt oss for nærmere oversikt og muligheter for hver enkelt modell.

Ved SmåBo boligkjøp får du et kundenummer hos ditt lokale Montér byggevarehus, og kan i en periode kjøpe inn nødvendige materialer som SmåBo-kontantkunde. Dette gir rabatter på alle varer som du kan bruke til å ferdigstille din bolig eller f.eks. uteplass/hage.

Byggesett

Precut og tilbehør til byggesett av isolert råbygg. 

Byggesett inklusiv

Precut og tilbehør til byggesett av komplett bolig.

Oppsatt Byggesett

Ferdig oppsatt råbygg byggesett, plassert på isolert betongplate.

Nøkkelferdig

Nøkkelferdig betyr innflyttingsklar bolig. Vi sørger for at alle avtalte arbeider utføres.

Kort beskrivelse

Byggesett – Precut og tilbehør til byggesett av isolert råbygg.

Dette er en løsning hvor råbygg byggesett leveres løst på byggeplass, og en selv står for oppsetting/montering av bygget. 
Råbygget består av precut bærende konstruksjon (yttervegger, innervegger, himlinger og tak), samt isolasjon til tak og vegger, dampsperre og planlagte utforing.

Inv. lettvegger og overflater til gulv, vegg og tak er ikke med i leveransen.

Dette gjør at en (gjerne på dugnad, og/eller med hjelp fra innleid tømrer) selv kan sette opp byggesettet, noe en kan spare en del på.

Byggesett InklusivPrecut og tilbehør til byggesett av komplett bolig.

Dette er en løsning hvor råbygg byggesett leveres løst på byggeplass, og vi i tillegg leverer avtalt ekstramateriell for lettvegger og overflater til gulv, vegger og tak.
Vi kan også gjennom våre leverandører og samarbeidspartnere levere VVS-, ventilasjon-, elektrikerarbeider, og baderom-/kjøkkeninnredning.

Oppsatt byggesett – Ferdig oppsatt byggesett.

Se Byggesett / Byggesett Inklusiv over for innhold.

Dette er en løsning hvor isolert råbygg blir satt opp på ferdig støp isolert plate (eller tregulv/søyler m.m. etter avtale). Det er ferdig montert tak og yttervegger til  lekt/utforing innenfor dampsperre.  

En står selv for montering av eventuelle lettvegger/himlinger før det er klart til tekniske installasjoner.  For tekniske installasjoner og baderom-/kjøkkeninnredning kan du bruke våre landsdekkende avtaler.

Du er da klar til å ferdigstille boligen med gulv, plater/paneler og andre innvendige materialer.

 

 

Nøkkelferdig – Innflyttingsklar bolig.

Se Byggesett Inklusiv over for innhold. 
I tillegg er det
 med ferdig montert baderom- og kjøkkeninnredning, og hvitevarer er også inkludert her om ikke annet avtales.

Alt ferdig etter avtale. Med behandlede overflater og tekniske installasjoner på plass er det bare å ta med løse møbler og flytte inn.

 
Din boligsøknad

Dette er med i byggesøknad

Inkludert:

 • Ansvarlig søker
 • 4 ansvarsretter (f.eks.)
  • Entreprenør
  • Tømrer
  • VVS
  • Murer
 • Nabovarsel
 • Søknad om ferdigattest


Ikke inkludert / tillegg:

 • Forhåndskonferanse
 • Endringer/tillegg i ansvarsretter
 • Dispensjoner/fravik
 • Andre søknader (f.eks) 
  • vann og avløp
  • ny utkjøring
  • m.m.

Standard leveringsbeskrivelse

Her vil det komme en oversikt over standard leveringsbeskrivelse og innhold for hus- eller hytteleveranse

Copyright © 2020-2022 SmåBo ®
SmåBo AS